جایگزین غذایی
جایگزین غذایی
افرادی که رژیم غذایی می گیرند معمولا به دو دسته کلی تقسیم می شوند، کسانی که تمایل به خوردن مواد غذایی را در روز ها به صورت روتین دارند و افرادی که تمایل دارند تا هر روز یک غذای جدید را امتحان کنند. برای گروه اول که کار راحت تر است آن ها می توانند به صورت برنامه های غذایی و اخذ آن از کارشناس مربوطه در رجیمی نمایند اما در مورد گروه دوم هر چقدر هم که در توصیه غذایی ان ها توسط کارشناس تنوع اعمال شده باشد بازهم دجار مشکل می شوند از این رو داشتن یک فرمول همه کاره که بتوان غذاها را هم بر اساس جایگزین غذایی و هم بر اساس پروتئین جایگزین کرد می تواند خیلی به این افراد برای اعمال تنوع کمک نماید و خیالشون رو از وجود تنوع در کل ماه راحت کند. در خصوص گروه اول هم یک نکته نباید فراموش بشه و اون اینکه این ها هم بهرحال امکان داره در یک موقعیت و شرایطی قرار بگیرند که دسترسی به رژیم غذایی روتین خودشان را نداشته باشند حالا تکلیف آن ها در این خصوص چیه، مشخص وارد بخش جایگزین غذایی می شوند از بخش مربوطه غذای مورد نظر رو انتخاب، اگر از گروه پروتئین های رژیمشون باشه براساس میزان پروتئین و اگر از بقیه منابع باشه بر اساس کالری با غذاهایی که دور و برشان وجود دارد جایگزین می کنند و دیگه احتیاج نیست روی ماده های غذایی رو بخونند یا کلی به خودشان زحمت بدهند تو اینترنت کالری غذاهای دور و برخودشان را به دست بیارند.